LIIKMELISUS

KÄITUMISSOOVITUSED JA KOHUSTUSED LAPSEVANEMATELE

SUUSAKESKUSES KÄITUMISE REEGLID

Igas suusakeskuses olenemata kohast või riigist kehtivad üldlevinud reeglid ja tavad, millest iga külastaja kinni peab. Mäesuusaklubi liikmena oled eeskujuks kõigile suurtele ja väikestele suusasõpradele ning pea meeles, et Sina esindad klubi ja kõiki teisi Tartu Slalomi liikmeid, mitte ainult iseennast. Oleme tavakülastajate suhtes viisakad, sallivad ning järgime kõigile külastajatele kehtestatud reegleid. Tartu Slalom mäesuusaklubi liige on kohustatud järgima suusakeskustes kehtestatud reegleid.

 • Arvesta laskumisel valitsevaid tingimusi, nõlva raskusastet ja oma võimeid.
 • Kiivri kandmine on kohustuslik.
 • Arvesta ja austa kaaskülastajaid – ära sea oma käitumisega ohtu teisi suusatajaid/lumelaudureid.
 • Ülevalt tulija peab arvestama allpool olevate sõitjatega.
 • Möödumisel jäta piisavalt ruumi enda ja eessõitja vahele juhuks, kui eessõitja teeb ootamatu manöövri.
 • Nõlvale saabudes, laskumist alustades või nõlval peatumisel jälgi alati endast nii üleval kui ka allpool sõitjaid.
 • Väldi peatumist kitsal või piiratud nähtavusega alal, peatumiseks liigu nõlva äärealale.
 • Jalgsi liigu ainult nõlva ääres.
 • Juhidu alati välja pandud märkidest ja viitadest.
 • Suletud  nõlval on laskumine keelatud.
 • Ära kasuta lahtiseid riietusesdemeid või varustust, mis võib takerduda ankru/tooli külge.
 • Tähistatud lähtepaigale asu siis, kui eelnev kasutaja on veoseadme kätte saanud ja liikuma hakanud.
 • Suusaliftil olles püsi tõusurajal ettenähtud sihil. Sihil veoseadmega kõrvalekaldumine ei ole lubatud, sest see võib põhjustada õnnetusi ja/või lifti seiskumist.
 • Tõusurajal kukkudes lase veoseade lahti, proovi võimalikult kiiresti liikuda tõusuraja äärde ja vabasta tee järgnevatele suusaliftiga üles sõitjatele.
 • Suusaliftilt lahku ainult selleks ettenähtud kohas.
 • Kõik mäepiletid on personaalsed ning üldjuhul varustatud omaniku pildiga.
 • Pilet kaotab edasiandmisel kehtivuse.
 • Keskuse personalil on õigus ja kohustus kontrollida pileti reeglite pärast kasutamist.
 • Juhul kui tuvastatakse hooajapileti ebareeglipärane kasutamine pilet annuleeritakse ning ostusummat ei tagastata. 
 • Kasutamata jäetud pilet ei kuulu kompenseerimisele.

Suusakeskuse administratsioonil on õigus keelduda teenuste osutamisest või annulleerida mäepilet juhul kui külastaja ei täida keskuses kehtestatud reegleid. Ka ühe sportlase poolt reeglite rikkumise korral võidakse eelnevat rakendada tervele klubile ning kogu grupi piletid konfiskeerida. Jäta meelde, et esindad alati kogu klubi, mitte ainult ennast!

Mäesuusaklubi Tartu Slalom avalikud dokumendid: